Special

Vi anpassar en kurs efter dina behov – gemensamt tar vi fram det innehåll i kursen du vill ska ingå. Vi anpassar kursen helt efter dina behov vad gäller innehåll, tid och plats.

fören

Introduktion till motorbåtskörning

Denna utbildning är för dig som är ny på sjön och känner att du vill lära dig de baskunskaper som behövs med motorbåt. INGA fökunskaper krävs – kom som du är och få möjlighet att får svar på ALLA frågor.

Innehåll: Manövrering, tilläggning, användning av powertrim och trimplan, förtöjning i naturhamn med akterankare.

Lämplig utbildningstid är 1-2 dagar. Utbildningen genomförs med fördel som kvällskurs med en vecka mellan kvällarna.

Körteknik

Utbildningen är i princip densamma som våra öppna kurser i Körteknik, men med möjlighet till personlig anpassning – du/ni är ju ensamma på kursen.

Innehåll: körning med planande motorbåt. Kursen är även en förberedelse för NFB:s Manöverintyg för högfartsbåt. Kursen tar 1-2 dagar beroende på förkunskaper. Kursen kan genomföras på olika platser i landet. Det är till och med möjligt att ha teori respektive praktik på olika orter.

Manövrering av större fritidsbåt

Vid flera tillfällen har vi hjälpt personer som bytt upp sig från en mindre till en riktigt stor båt. Steget från 6-8 m och 3 ton till 10-14 m och 10 ton är stort. Att få en dags träning med den nya båten gör att det blir lättare och säkrare i hamnarna. Exempel på båtar som tidigare deltagare haft : Storebro 340, Princess 414 respektive NordWest 420.

Innehåll: Följande är exempel på innehåll. Manövrering på fritt vatten, ta upp man över bord, användning av bogpropeller, ankring/bojförtöjning i gästhamn, stäv- respektive långsidestillägg i hamn, förtöjning mellan Y-bommar.

Presentkurs

Har du någon som älskar att köra båt och gärna vill uppleva något extra – kanske att lära sig mer i sin egen båt, kanske uppleva att köra i lite högre farter än man är van, bli lite tryggare eller utmana sig själv. Boka en presentkurs hos oss! Du får ett presentkort att överlämna.

Förar- kustskepparintyg ombord intensiv

Vi genomför kurser med kombination av teori och praktik som leder fram till Förarintyg och/eller Kustskepparintyg. Vi börjar med teori i land avpassat till deltagarnas förkunskaper. Vi fortsätter med praktik varvat med teori ombord under några dagar. Vi bokar in förhör för respektive intyg som avslutning på kursen. Praktiken gör vi i första hand ombord på din/er egen motorbåt. Det finns givetvis möjlighet att genomföra utbildningen i båt/båtar som vi tillhandahåller.